Pulverutrustning

Vi kan pulver!

IBC har över 40 års erfarenhet av pulverutrustning och vi kan lösa ert pulverflöde med hjälp av olika storsäckstömmare, storsäcksfyllare, transportörer med mera. I vårt sortiment har vi produkter med beprövad teknik så väl som nyutvecklad utrustning och förbättrade lösningar.

System

Storsäckstömmare

Storsäcksfyllare

Småsäckshantering

Specialanläggningar

Storsäck

Materialtransportörer

Säcktransporter

Dosering

Filter

Vägning & givare

Tömningshjälp

Silo & behållare

Siktar

Spjäll

Mixer & blandare