Bagboy Hatch

Storsäckstömmare Bagboy Hatch är anpassad för storsäckar med tömningsstos. Operatören öppnar en lucka och knyter upp tömningsstosen och stänger sedan luckan. Bagboy Hatch kan utrustas med ett irisspjäll så att säcken kan plockas bort från tömmaren halvfull.

Se alla våra storsäckstömmare

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning