Filter

Filter används i stor utsträckning där pulver hanteras. Val av filtersystem är beroende på vilken applikationen är. Vi tillhandahåller många olika typer av filtertyper, för både stora och små applikationer, i normalstål och rostfritt, ATEX-klassat mm.

Se fler produkter inom pulverutrustning

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning