Bagmaster JR I

Bagmaster är den gemensamma benämningen på IBC’s fyllningssystem. JR (Junior) är en storsäcksfyllare med klämkon för dammfri och slutet fyllningsförlopp. Bagmaster-systemen är framtagna för en god och ergonomiskt riktig arbetsmiljö. Storsäcksfyllare Bagmaster JR I har ett ergonomiskt system där krokarna kommer i behändigt läge till operatören för säckriggning. Operatörsplattform anpassas för varje specifik maskin för lämplig arbetshöjd. En viktig fördel är maskinens slutna fyllningssystem som ger hygien- och miljöfördelar.

Storsäcksfyllaren låter sig lätt integreras i befintliga system tack vare moduluppbyggnaden. Detta bidrar till total frihet att kundanpassa installationen i befintliga lokaler. Teoretisk kapacitet är ca 20-30 säckar/timme. Vägning kan ske antingen genom vågbehållare alternativt att säcken vägs. Säckfyllaren kan utrustas med funktioner så som svetsning av inloppsstos, stapla två säckar på varandra, säckmärkning mm.

Se alla våra storsäcksfyllare

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning