Vibrationsmatare

Vibrationsmatare använder elektromagnetiska svängningar som genom matarens konstruktion utsätter materialet för små upprepade kaströrelser. Därigenom sker en transport av pulvret fram till utloppet.

Se alla våra materialtransportörer

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning