Aeromekanisk transportör

Vid krav på höga kapaciteter är aeromekanisk transportör alternativet. Den är skonsam mot produkten tack vare fluidiserande verkan under drift. Det finns inget filterbehov för luftavskiljning.

Aeromekaniska transportörer används för helt dammfri transport av pulver och granulat med mycket hög kapacitet. Den är extremt skonsam mot den transporterade produkten pga den fluidiserande verkan under drift. Ingen produktsegregering under drift och transportören är självrensande vilket medför små produktrester.

IBC är återförsäljare till Idealtec, Italien som är tillverkare av de aeromekaniska transportörerna.

Se alla våra materialtransportörer

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning