Skop-elevator

Skop-elevator används för vertikal transport av granulat och pulverformiga produkter. Här är skop-elevatorn den lämpligaste lösningen. Elevatorn lyfter materialet tyst och skonsamt. Den byggs av standardkomponenter vilket ger ett stort urval med litet antal komponenter.

Se alla våra materialtransportörer

  • Dokument/Broschyrer.

Kompletterande produkter

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning