Fatportal

IBC tillhandahåller skräddarsydda portaler för hantering av fat – både tomma och fyllda.

Fatportalerna kan flytta fat mellan transportbanor, vrida eller utföra andra funktioner. Lyftet av faten kan göras antingen med vakuum eller med mekanisk gripning kring fatet.

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning