Kedjetransportör

Kedjetransportör används för horisontell transport av granulat och pulverformiga produkter. Transportörerna byggs av standardkomponenter vilket ger ett stort urval med litet antal komponenter.

Vår standardserie täcker alla kapacitetsbehov upp till 670 m³/h. Dessutom tillverkar vi specialtransportörer för en mängd olika användningsområden. Transportörerna kan som alternativ levereras galvaniserade eller i rostfritt stål.

Se alla våra materialtransportörer

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning