Bagmaster Senior

Storsäcksfyllare Bagmaster Senior är en högkapacitetsfyllare för 2- och 4-öglesäckar. Maskinen är konstruerad för fyllning av storsäck med fluidiserande och finpartikulära produkter. Teoretisk kapacitet upp till 60 storsäckar/timme. Säckupphängningsoken magasineras i kassetter som matas ut på en oktransportbana där oken passerar riggning-, fyllning- och ackumuleringspositioner fram till avlastningsstationen.

Fyllaren kräver operatörsplattform som löper längs maskinen vilket ger en god ergonomi för operatören. Arbetsmiljön är bra eftersom operatören endast arbetar vid en riggningsstation och inte kommer i närheten av materialfyllningen. Säckfyllningen sker i slutet/dammfritt system. Den fyllda säcken kan hämtas direkt i fyllaren hängandes i oket med gaffeltruck.

Se alla våra storsäcksfyllare

  • Dokument/Broschyrer.
  • Storsäcksfyllare Bagmaster Senior

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning