Bagmaster Senior

Storsekkfylleren Bagmaster Senior er en høykapasitetsfyller til sekker med 2- og 4-løfteløkker. Maskinen er designet for å fylle storsekker med produkter som er fluidiserende og finpartikulære. Teoretisk kapasitet opptil 60 storsekker/time. Sekkopphengingsåkene magasineres i kassetter og mates ut på en åktransportbane hvor åket passerer rigging-, fylling- og akkumuleringsposisjoner frem til avlastningsstasjonen.

Fylleren krever en operatørplattform som løper langs maskinen, noe som gir god ergonomi for operatøren. Arbeidsmiljøet er bra fordi operatøren kun jobber på en riggingsstasjon og ikke kommer i nærheten av materialfyllingen. Sekkfyllingen gjøres i et lukket/støvfritt system. Den fylte sekken kan hentes direkte i fylleren hengende i åket med gaffeltruck.

Se alle våre pulverutstyr

  • Dokument/Brosjyrer.
  • Storsäcksfyllare Bagmaster Senior

Kontakt oss

Kontakt - Pulverutrustning