Bagmaster Senior

Påfyldningsanordningen til store sække, Bagmaster Senior, er en påfyldningsanordning med høj kapacitet til sække med 2 og 4 hanke. Maskinen er designet til påfyldning af store sække med væskeholdige produkter og produkter med fine partikler. Den teoretiske kapacitet er på op til 60 store sække/time. Sækkeophængningsågene opbevares i kassetter, som sendes ud på et transportbånd for åg, hvor ågene passerer positioner for montering, påfyldning og akkumulering frem mod aflæsningsstationen.

Påfyldningsanordningen kræver operatørplatform, som går hen langs maskinen, hvilket giver god ergonomi til operatøren. Arbejdsmiljøet er godt, idet operatøren kun arbejder ved en monteringsstation og ikke kommer i nærheden af påfyldningen af materiale. Påfyldning af sækken sker i lukket/støvfrit system. Den fyldte sæk kan tages direkte ned i påfyldningsanordningen med gaffeltruck, mens den hænger i åget.

Se alle vores pulverudstyr

  • Dokument/Brochurer.
  • Storsäcksfyllare Bagmaster Senior
  • Tips för storsäcksfyllning

Kontakt os

Kontakt - Pulverutrustning