Vakuumtransport

Vid tillverkning som ställer höga krav på säkerhet, hygien och funktion, är vakuumtransport en fördelaktig lösning. Framförallt till livsmedels-, läkemedels- och kemisk industri.

Vakuumtransportören kan även utrustas med en suglans, där operatören sticker ner lansen i ett kärl, småsäck mm och suger upp pulvret som transporteras vidare.

Se alla våra materialtransportörer

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning