Bagmaster JR II

Bagmaster är den gemensamma benämningen på IBC’s fyllningssystem. Storsäcksfyllare Bagmaster JR II (Junior) är en storsäcksfyllare med klämkon för dammfri och slutet fyllningsförlopp. Bagmaster-systemen är framtagna för en god och ergonomiskt riktig arbetsmiljö.

Storsäcksfyllaren är försedd med säckupphängningsok som rör sig mellan tre stopplägen. Riggningsläge, fyllningsläge och avkrokningsläge där säckens stroppar krokar av automatiskt.

Maskinens operatörsplattform ger en god ergonomi för operatören. Säckfyllaren ger ett helt slutet fyllningsförlopp och den kan matas direkt från processen eller från silo/vågficka. Matningen kan ske med skruv, vibrationsmatare, cellmatare eller fritt fall via doserspjäll. Teoretisk kapacitet är ca 20-30 säckar/timme.

Se alla våra storsäcksfyllare

  • Dokument/Broschyrer.
  • Storsäcksfyllare Bagmaster JR II

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning