Bagmaster JR II

Bagmaster er fællesbetegnelsen for IBCs påfyldningssystem. Påfyldningsanordningen til store sække, Bagmaster JR II (Junior), er en påfyldningsanordning med spændekegle til store sække for støvfrie og lukkede påfyldningsprocesser. Bagmaster-systemerne er designet for et godt og ergonomisk korrekt arbejdsmiljø.

Påfyldningsanordningen til store sække, Bagmaster JR II, er udstyret med sækkeophængningsåg, der bevæger sig mellem tre stopstillinger. Monteringstilstand, påfyldningstilstand og afmonteringstilstand (fra krog), hvor sækkens stropper automatisk afmonteres fra krogene.

Maskinens operatørplatform sørger for god ergonomi til operatøren. Påfyldningsanordningen til sække giver en helt lukket påfyldningsproces, og sækken kan sendes direkte ud efter processen eller fra silo/vejning. Fremføringen kan foregå med skrue, ved vibrationsfremføring, cellefremføring eller frit fald via doseringsspjæld. Den teoretiske kapacitet er ca. 20-30 sække/time.

Se alle vores pulverudstyr

  • Dokument/Brochurer.
  • Storsäcksfyllare Bagmaster JR II
  • Tips för storsäcksfyllning

Kontakt os

Kontakt - Pulverutrustning