Skruvutmatarbotten

Skruvutmatarbotten används där tömning av svårtömda material krävs. I flera fall är en utmatarbotten den enda lösningen för svårtömda material från silor, behållare och containers.

Utmatarbotten är särskilt lämpliga för följande material så som mjöl, kli, krita, träflis, sågspån, sojamjöl, processavfall, läkemedel mm.

Tråget innehåller mellan två och sex skruvar med variabel stigning.

Se fler produkter för pulverutrustning

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning