Småsäcksfyllare

Småsäcksfyllare från IBC – vi kan leverera olika typer av fyllsystem beroende på vilken småsäck som ska användas. Varje typ av säck har sina speciella egenskaper och måste beaktas för bästa maskinkombination.

Vi kan småsäcksfyllare

Systemen bygger på driftsäkerhet och optimal hantering. Rätt fyllenhet, mjukvara för övervakning och tillförlitliga vågceller är viktiga ingredienser för att uppnå efterfrågad noggrannhet. Genom hela processen finns teknisk support från specialister som kan produkt, vägning och packning.

Se fler produkter för småsäckshantering

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning