Bagmaster JR III

Bagmaster är den gemensamma benämningen på IBC’s fyllningssystem.

Storsäcksfyllare Bagmaster JR III (Junior) är en storsäcksfyllare med klämkon för dammfri och slutet fyllningsförlopp. Bagmaster-systemen är framtagna för en god och ergonomiskt riktig arbetsmiljö.

Storsäcksfyllare Bagmaster JR III är en enkel storsäcksfyllare för centrumfyllda 2- och 4-öglesäckar. Storsäcksfyllarens geniala utformning gör att operatörsplattform inte behövs. Stativet fungerar som ett gaffeltrucksstativ och dockar storsäckens inlopp mot fyllkonen för slutet fyllningsförlopp. Här är säckfyllaren utrustad med ett vibratorbord för optimal kompaktering av säckens innehåll. Teoretisk kapacitet är ca 15-20 säckar/timme.

Se alla våra storsäcksfyllare

  • Dokument/Broschyrer.
  • Storsäcksfyllare Bagmaster JR III

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning