Bagmaster TF High Speed

Upp till 100 storsäckar/timme kan storsäcksfyllare Bagmaster TF High Speed fylla lättfyllda material i en-öglesäckar. Genom att använda luftflöden står säcken utan att öglan är upphängd på en krok, detta medför mycket hög fyllningskapacitet till en förhållandevis låg investering.

Se alla våra storsäcksfyllare

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning