Vägning

Exakta vågsystem är ofta A och O i pulveranläggningar. Vid bruttovägning vägs materialet först när det kommer in i emballaget. Vid nettovägning vägs materialet upp i en vågbehållare innan fyllstationen.

En fördel med nettovägning eller förvägning som det också kallas, är att kapaciteten blir högre än vid bruttovägning. Även tömmare kan förses med vågsystem för kontroll av hur mycket som töms.

Se fler produkter för pulverutrustning

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning