Utlastningsbälg

De utlastningsbälgar som IBC erbjuder är konstruerade för dammfri utlastning av torra bulkmaterial. Bälgarna kan levereras till tankbilar, flaklastbilar och containrar.

Produktprogrammet omfattar alla branscher där torra bulkprodukter hanteras – från jordbruksprodukter till industriella råvaror. Den unika moduluppbyggnaden ger flexibilitet och möjliggör modifiering och reparation med ett minimalt driftstopp.

Se fler produkter för pulverutrustning

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning