Utlastningsbelg

IBCs utlastningsbelger er designet for støvfri utlastning av tørt bulkmateriale. Belgene kan leveres til tankbiler, flakbil og containere.

Produktsortimentet dekker alle bransjer der tørre bulkprodukter håndteres – fra landbruksprodukter til industrielle råvarer. Den unike moduloppbygningen gir fleksibilitet og muliggjør endring og reparasjon med minimal driftsstans.

Se alle våre pulverutstyr

  • Dokument/Brosjyrer.

Kontakt oss

Kontakt - Pulverutrustning