Skrueutmaterbase

Skrueutmaterbasen brukes der tømming av materialer, som er vanskelig å tømme, er nødvendig. I flere tilfeller er en utmaterbase den eneste løsningen for materialer som er vanskelige å tømme fra siloer, beholdere og containere.

Utmaterbasen er spesielt egnet for materialer som mel, kli, kritt, flis, sagflis, soyamel, prosessavfall, farmasøytiske medikament osv.

Trauet kan ha mellom to og seks skruer med variabel stigning.

Se alle våre pulverutstyr

  • Dokument/Brosjyrer.

Kontakt oss

Kontakt - Pulverutrustning