Aftagelig bund, der kan skrues af

Den aftagelige bund, der kan skrues af, benyttes ved materialer, der er vanskelige at tømme af. I flere tilfælde er en aftagelig bund eneste løsning ved materialer i siloer, beholdere og containere, der er vanskelige at tømme af.

Den aftagelige bund er især velegnet til følgende materialer: Mel, klid, kridt, træflis, savsmuld, sojamel, procesaffald, lægemidler osv.

Beholderen har mellem to og seks skruer med variabel stigning.

Se alle vores pulverudstyr

  • Dokument/Brochurer.
  • Skruvutmatarbotten

Kontakt os

Kontakt - Pulverutrustning