Cellmatare

En cellmatare har som uppgift att dosera olika typer av pulver och granulat. De byggs in under filter, silos, behållare etc och har en hållbar och kompakt konstruktion.

Se alla våra materialtransportörer

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning