Trycksändare

Pneumatiska transportsystem kan delas in efter två principer. Kontinuerlig transport och satstransport. Med trycksändare satstransporterar man alla typer av pulver och granulat, 0-25 mm/partikel, så väl ut som in i processen. Transportkapaciteten kan vara upp till 150 m³/h.

Se alla våra materialtransportörer

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning