Trykksender

Pneumatiske transportsystemer kan deles inn i to prinsipper: kontinuerlig transport og batch-transport. Med en trykksender kan du transportere alle typer pulver og granulater, 0-25 mm/partikkel, både inn og ut i prosessen. Transportkapasiteten kan være opptil 150 m³/time.

Se alle våre pulverutstyr

  • Dokument/Brosjyrer.

Kontakt oss

Kontakt - Pulverutrustning