Bagmaster TF III

Storsäcksfyllare Bagmaster TF III är storsäcksfyllaren för 2- och 4-öglesäckar. TF, som står för tube filler, är i grunden enkla och flexibla säckfyllare som uppfyller de flesta behov.

Flexibiliteten hos denna säckfyllare gör att den kan anpassas för att klara fluidiserade material och material med andra svåra egenskaper. Om säckhöjden tillåter så krävs ingen operatörsplattform vilket underlättar för operatören och kräver liten lokalyta. Genom det slutna fyllningssystemet uppnås en dammfri och ergonomisk omgivning för operatören.

Storsäcksfyllaren kan levereras från enkel basmodell med kapacitet på 15-20 säckar/timme, till en mer avancerad anläggning med kapacitet upp till 60 säckar/timme.

Se alla våra storsäcksfyllare

  • Dokument/Broschyrer.
  • Storsäcksfyllare Bagmaster TF III
  • Storsäcksfyllare Bagmaster TF III MOBIL

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning