Bagmaster TF III

Påfyldningsanordningen til store sække, Bagmaster TF III, er påfyldningsanordningen til store sække med 2 og 4 hanke til løft. TF, der står for rørfyldstof, er dybest set enkle og fleksible påfyldningsanordninger til sække, som tilgodeser de fleste behov.

Fleksibiliteten i denne påfyldningsanordning til sække gør det muligt at tilpasse den til at klare væskeholdige materialer og materialer med andre vanskelige egenskaber. Hvis højden på sækken tillader det, er en operatørplatform unødvendig, hvilket gør det lettere for operatøren og kræver mindre plads. Det lukkede påfyldningssystem gør, at der opnås et støvfrit og ergonomisk miljø for operatøren.

Påfyldningsanordningen til store sække kan leveres som alt lige fra en enkel basismodel med en kapacitet på 15-20 sække/time og til et mere avanceret anlæg med en kapacitet på op til 60 sække/time.

Se alle vores pulverudstyr

  • Dokument/Brochurer.
  • Storsäcksfyllare Bagmaster TF III
  • Storsäcksfyllare Bagmaster TF III MOBIL
  • Tips för storsäcksfyllning

Kontakt os

Kontakt - Pulverutrustning