Fyllning för fat & oktabiner

Utöver standardmaskiner för säck, konstruerar och tillverkar IBC specialutrustning för tömning eller fyllning av fat & oktabiner och andra typer av emballage till pulver.

I dessa maskiner är det inte ovanligt att det även hanteras andra material än pulver och granulat. Hantering av frysta livsmedel, klädåtervinning, elektronikskrot är några exempel.

Se fler specialanläggningar

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Pulverutrustning