Fylling i fat & oktabiner

I tillegg til standard sekkemaskiner, designer og produserer IBC spesialutstyr for tømming eller fylling av fat & oktabiner og andre typer pulveremballasje.

I disse maskinene er det ikke uvanlig at også andre materialer enn pulver og granulater håndteres. Håndtering av frossen mat, resirkulering av klær og elektronisk skrot er noen eksempler.

Se alle våre pulverutstyr

  • Dokument/Brosjyrer.

Kontakt oss

Kontakt - Pulverutrustning