Pulverutrustning

Cellmatare och slussmatare från IBC

En cellmatare har som uppgift att dosera olika typer av pulver och granulat. De byggs in under filter, silos, behållare etc och har en hållbar och kompakt konstruktion. Med vår egenutvecklade slussmatare, kan vi erbjuda matare för hantering av stora volymer bulkmaterial och hög kapacitet.
 Vi erbjuder måttanpassade matare med tillverkning i Sverige.

Cellmatare