Projekt: Livsmedelsindustrin – Pulverhantering

IBC har levererat en anläggning till ett bryggeri för hantering av ekologisk malt. Pilsnermalt kommer med bulkbil och karamellmalt kommer i storsäck. Pilsnermalten blåses upp i en silo och transporteras senare vidare in i systemet med en skruvtransportör. Karamellmalten töms i två storsäckstömmare i ett ”loss in weight system”. Den ekologiska malten transporteras sedan vidare med aeromekaniska transportörer. Hela systemet är ATEX-godkänt (sprängbläck, filter etc). Hela anläggningen styrs med ett elskåp.

 

Livsmedelsindustrin – Pulverhantering: Specifikation

  • Pulver
  • Ekologisk malt
  • Utrustning
  • Storsäckstömmare Bagboy Hatch typ C, vågsystem, doserskruvar. Aeromekanisk transport med två inlopp och ett utlopp. Silo med bulkbilspåfyllnadsrör, filter, sprängbläck, vågsystem, stege och transportskruv. Elskåp för komplett styrning.
  • Levererat
  • 2015
  • Silo med stativ

Projekt: Livsmedelsindustrin – Pulverhantering / Ladda ner dokument

  • Dokument/Broschyrer.
  • Ladda ner