Projekt: Färgindustrin – pulverhantering

IBC har levererat en större anläggning till Flint Group som är storproducent av färger till tryck- och förpackningsindustrin. De investerade i en komplett pulverhanteringsanläggning för titandioxid. Titandioxiden används som ingrediens i färgrecept, framförallt riktat till förpackningsindustrin.

Förr var Flint Groups hantering manuell, dvs operatörerna fick med handkraft öppna och tömma stora mängder småsäckar ner i blandningstanken. Detta resulterade i ett tungt arbete och pulvret dammade ner både personal, utrustning och lokalen, vilket varken främjade en ergonomisk eller hälsosam arbetsmiljö.

IBC levererade en komplett hanteringsutrustning innehållande en aeromekanisk transportör, en hygienisk/dammfri storsäckstömmare, en småsäckstömmare och en skruvtransportör. Allt styrt från ett elskåp som ingick i leveransen.

Nu är hanteringen i ett slutet system vilket har förbättrat arbetsmiljön avsevärt. Dessutom har produktiviteten och batcherna ökat, vilket är en stor fördel.

Färgindustrin – pulverhantering: Specifikation

  • Pulver
  • Titandioxid
  • Utrustning
  • Aeromekanisk transportör, dammfri storsäckstömmare, småsäckstömmare, skruvtransportör, styrskåp
  • Levererat
  • 2015

Projekt: Färgindustrin – pulverhantering / Ladda ner dokument

  • Dokument/Broschyrer.
  • Ladda ner