Multifunktionsok

I vår produktbank finns multifunktionsok, utrustning för lyft av glasskivor, container, virkespaket, elskåp, dörrar, fordonsdetaljer mm. Vid krävande hantering tar vi fram lösningar med avancerade funktioner som styrs med hjälp av hydraulik, pneumatik och el.

SÄKRA LYFT

Varje lyftverktyg levereras med CE-märkning, dokumentation och provlyfts – allt för att garantera en säker produkt. Våra ledord är ergonomi, säkerhet och innovativa lyftlösningar. Våra konstruktörer använder den senaste CAD-teknologin och ritar allt i 3D. Vi verifierar beräkningar med FEM-analys. Utrustningen tillverkas enligt gällande standard för lyftredskap.

Se fler lyftverktyg

  • Dokument/Broschyrer.

Kontakta oss

Kontakt - Lyftutrustning