Säcksugfot

En säcksugfot används till hantering av småsäckar. Den är mycket enkel att använda och besparar operatören många tunga lyft, vilket gör den väldigt ergonomisk. Verktyget passar till t ex en Demag Manulift för enkel och snabb hantering av säckarna och den går även att integrera med andra telfrar och lyftutrustning i kombination med t ex svängkran, skensystem eller traverssystem.

Verktyget är tryckluftsdrivet och utrustat med manöverpanel med god ergonomi. Vid uppnådd vakuumnivå indikeras detta med grön signal och klart för lyft.

Säcksugfoten finns i olika storlekar och utföranden och vi provlyfter alltid kunds säck innan tillverkning.

Se alla våra produkter inom lyftverktyg

  • Dokument/Broschyrer.

Kompletterande produkter

Kontakta oss

Kontakt - Lyftutrustning