Spjeld, ventiler og fordelere

Spjeld, ventiler og fordelere brukes til å styre flyten og deltømming til den underliggende enheten. Finnes i ulike materialutførelser fra manuell til automatisk betjent med posisjonering for f.eks findosering.

Se alle våre pulverutstyr

  • Dokument/Brosjyrer.

Kontakt oss

Kontakt - Pulverutrustning