System

Till IBC kan du vända dig för en helhetslösning där vi kan ta ansvar för till exempel en del av en fabrik eller ett processteg. Vi kan ta fram en lösning inklusive el och styrning, montage och i drifttagning utefter kundens behov.

  • Dokument/Brochurer.
  • Vi kan pulver

Kontakt os

Kontakt - Pulverutrustning