Tjänster

Som kund hos IBC får du allt på samma ställe

Anlita vår experthjälp

Som kund hos IBC får du allt på samma ställe – förstudie, projektering, projektledning, 
konstruktion eller framtagande av ritningar. Med vår experthjälp realiserar vi det som
 kunden har tänkt sig.

Vi på IBC vill ha en tät kontakt med våra kunder. Det tillsammans med vår kompetens
 och långa erfarenhet inom lyft- och pulverhanteringsbranschen ger optimala lösningar. 
Vi finns med från konstruktion och ritning till slutbesiktnin
g, dokumentation, leverans 
och montage. Vi tar även hand om driftsättning, igångsättning och utbildning. Så tveka inte att kontakta oss – vi står gärna till tjänst.