Höghastighetsfyllare för enöglesäckar

Publicerat av: IBC International

Vi har utvecklat en ny typ av enögle-fyllare som kombinerar tekniken från TF High Speed och TF III. Lösningen minskar tidigare damnings- och ergonomiproblem vid fyllning av sodiumklorat i storsäckar. Fyllaren har ett nyutvecklat ergonomisk teleskoperande fyllhuvud med expanderbälg. Den använder luftflödestekniken från TF High Speed, vilket gör att säcken kan stå vid fyllning utan att öglan på säcken krokas fast.

“En mycket bra storsäcksfyllare som överträffat förväntningarna både vad gäller kapacitet och ergonomi. T ex så har arbetsstationen anpassats så att den enkelt kan justeras för olika operatörers längd. Fullskaletest utfördes på IBCs verkstad med aktuellt material. Detta säkerställde en optimal funktion, kontroll av säkerhet och dammfrihet före leverans till slutkund.” säger Lennart Lind, försäljningschef på IBC.

SwedishEnglishNorwayDanish