Det moderna ölet

Publicerat av: IBC International

Ekologisk öl har blivit stort och det ställer krav på bryggerierna runt om i landet. Vi blev kontaktade av ett bryggeri i södra Sverige för att ta fram ett förslag på en komplett anläggning för hantering av ekologisk malt. Efter flera möten tog vi fram förslag på två storsäckstömmare med telferstativ, vågsystem, doserskruvar, aeromekanisk transport och silo med bulkbilspåfyllnadsrör och filter. Allt styrs via ett elskåp som vi levererat.

Hanteringen går till så att pilsnermalten kommer med bulkbil och karamellmalten via storsäck. Pilsnermalten blåses upp i en silo och transporteras senare vidare in i systemet med en skruvtransportör. Karamellmalten töms i två storsäckstömmare i ett ”loss in weight system”. Den ekologiska malten transporteras sedan vidare med aeromekaniska transportörer. Hela systemet är ATEX-godkänt för att se till att inga dammexplosioner inträffar.

SwedishEnglishNorwayDanish